Участници

Избраните учители от ОУ "Христо Ботев" град Ахелой са дълбоко мотивирани да участват в квалификационни дейности и добросъвестни по отношение на учебната дейност.

Това са учители, които напълно са осъзнали и поели отговорността за провеждане на политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата.

Убедени са, че светът около нас непрекъснато се променя и обновява и всеки, който иска да не изостава от тези процеси, трябва да побърза да промени своето мислене, своите знания и ценностна ориентация. Придържат се към основната цел на училището ни за изграждане на комфортна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и мотивира учениците.

Стремежът им е чрез постоянната работа да създават гаранции, че децата, обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими за да успеят в реализацията си.

Преди да стигнем до идеята за проект за мобилност пред нас стоеше въпросът:

Защо трансферът на знанията от учителите към учениците става все по-бавен и неефективен? В търсене на отговора на този въпрос в нашето училище се роди идеята за този проект, нещо различно от традиционното обучение и учене, нещо ново и творческо. Проект, който визира учителите като двигатели на иновациите в образованието и посредници на позитивното новаторство, поради което залага инвестиции от време и средства, за да отговорят на нуждите на високите стандарти на иновативното образование. Идеята бе посрещната с ентусиазъм от всички учители, защото дава възможност да опознаем останалите, с което да опознаем себе си по-добре.

Кандидатстването за участие в проекта се осъществи чрез попълване на заявление с обоснована мотивация на кандидата да участва в образователни мобилности.

Избраните учители за мобилност участват в организираните квалификационни форми в училище и извън него. Те са млади, инициативни, някои с малък педагогически стаж, други – вече утвърдили се в професията. Всички те взимат и активно участие в международните проекти в платформата на eTwinning. Ето защо имат нужда да бъдат обучени в иновативни методи на преподаване - за да подобрят ключови компетенции и умения за работа с ИКТ, което ще им послужи и в сътрудничеството в бъдещи международни проекти.

Това са четирима учители, чийто справедлив и прозрачен подбор е осъществен от временна комисия, с председател директорът на училището и представители на методическите обединения.

Здравейте,
казвам се Марина Томова, преподавател по английски език в ОУ Христо Ботев, гр. Ахелой и координатор на проекта. Преподавам на ученици на възраст 7-14 години и обичам професията си.Нямам голям стаж като учител, но съм много мотивирана да стана добър учител - учител, отворен към нови идеи и даващ нови възможности на учениците.
Убедена съм, че ученето МОЖЕ и ТРЯБВА да бъде забавно както за ученици, така и за учители. Интересите ми са насочени към новите методи на преподаване и иновативните практики.
Аз съм активен eTwinner и се опитвам да обогатя опита си с всеки проект, в който участвам. Тази година спечелих първите си отличия в eTwinning - два проекта, наградени първо с eTwinning знак за качество, а в последствие и с Европейски знак за качество, както и Национален знак за качество.
Един от наградените проекти получи и Национален знак за Качество и се нареди на престижното първо място в категория " Краткосрочен проект"
Участвам в колкото се може повече обучителни събития и MOOC курсове. Изключително съм щастлива, че имахме шанса да се учим в едни от най-добрите организатори на курсове в Европа, тъй като това ще ни даде шанс да подобрим преподаването си, да бъдем в крак с най-новите методики и да интернационализираме нашето училище.
Здравейте,
казвам се Гергана Димитрова и съм учител по математика и информационни технологии в ОУ "Христо Ботев", гр. Ахелой. Нямам голям стаж като учител (около 1,5 години), но за малкото време в тази сфера натрупах много знания и опит. Като млад учител съм отворена към нови идеи и различни начини на преподаване.
Активно участвам в проекти в платформата eTwinning, както и в обучителни събития. По този начин черпя нови идеи и обогатявам опита и знанията си като учител. От участието в първият ми eTwinning проект бях отличена с eTwinning знак за качество, а след това и с Европейски знак за качество. Проектът беше отличен и с престижния Национален знак за качество и спечели първо място за краткосрочен проект.
Като нов учител съм много щастлива от предоставената ми възможност да се обучавам в една от най-добрите обучителни школи в Европа, тъй като това ще ни даде възможност да бъдем иновативни и да подобрим преподаването.


Здравейте! Казвам се Мария Петрова. Учител съм по Български език и история. Имам преподавателски стаж 21 години. Работя в Основно училище "Христо Ботев", град Ахелой. Да бъдеш учител е и една от най-добрите школи за личностно и професионално развитие. Осъзнат избор за трупане на ценен практически опит и развиване на умения, за да си полезен.
Здравейте! Казвам се Мария Байкова и съм начален учител в Основно училище "Христо Ботев" гр. Ахелой.Като учител се стремя да прилагам добри практики в преподаването си, така че ученето да е интересно и забавно за моите ученици. Участвам в проекти в платформата eTwinning, където имам възможност да обогатявам опита си и да споделям идеи с колеги от различни европейски страни.