QUIZLET

Видео ръководство за използване на Quizlet в класната стая.

Разработка: М.Томова

Презентация - дистанционно обучение с Quizlet

/М.Томова/

Диаграми в Quizlet - ръководство и идеи за използването им в класната стая

Quizlet - Ръководство за учителя