KAHOOT

Обучително видео-ръководство за използване на Kahoot в класната стая.

Разработка: М.Томова

Ръководство Kahoot