Ръководства за използване на Web2 инструменти в преподаването

На следващите страници ще намерите ръководства и видео-уроци за използване на WEB 2.0 инструменти в класната стая. Разработките са на участниците в курса "Effective use of Technology in teaching" - Марина Томова и Гергана Димитрова