Ръководства за инструменти, използвани за

"Обърната класна стая"

Ръководства за WEB 2.0 инструментите в помощ на метода " Обърната класна стая" , разработени от Мария Петрова - участник в курса "FLIPPED CLASSROOM"

EDMODO, QUIZZ и EDPUZZLE

Ръководство за учители от Edmodo Мрежата за социално обучение за класната стая http.docx
Едпъзл.docx
Едпъзл.docx