Информационен семинар в община Поморие

Днес, 21.02.2020г. участниците в " Стъпка напред към иновациите иновациите " и директорът на ОУ "Хр. Ботев" гр. Ахелой проведоха информационен семинар с цел разпространение на резултатите от проекта.

На семинара присъстваха учители от община Поморие. С присъствието си ни уважиха и кметовете на гр.Поморие и гр. Ахелой.

Представени бяха иновативните методи на преподаване, с които училището обогатява и подобрява обучителния процес.

Въпросник към участниците в семинара

Резултати от анкетата