Информационен семинар в община Несебър

На 28.02.20202 участниците в проекта проведоха информационен семинар с цел разпространяване на резултатите от своята дейност СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър.

В семинара взеха участие учители от община Несебър.

Обсъдени бяха предимствата и възможностите, които програма Ерзъм+ предоставя.

Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят и с предимствата на иновативните методи, използвани в ОУ " Христо Ботев" в резултат на участието ни в проект по програма Еразъм+.


Въпросник за участниците в информационния семинар

Резултати