Вътрешни обучения в ОУ " Хр. Ботев"

На 28.01.2020 участници в проекта проведоха вътрешно обучение на своите колеги

ПРОТОКОЛ №3/ 28.01.2020 г.

Днес 28.01.2020 г. се проведе обучение на учители от ОУ “Христо Ботев” гр. Ахелой. Обучението беше проведено от г-жа Марина Томова, във връзка с използването на Google forms като инструмент за оценяване и упражнение в обучителния процес. Присъстваха 12 учители, от начален и прогимназиален етап.

На обучението бяха показани възможностите, които предлага електронния инструмент за подготовка и оценяване на учениците. Чрез практически дейности всеки от участниците имаше възможност да изготви електронен тест за учениците, да го изпрати до учениците, да получи отговорите и да оцени работата им. Беше обяснено подробно всяка една от функциите на електронния инструмент. По време на обучението бяха разяснени всички възникнали въпроси по отношение на работата с Google forms.


На 03,02,2020 се проведе второ вътрешно обучение в ОУ " Хр. Ботев".

Участниците в курса Effective use of Technology in Teaching запознаха колегите си с приложенията Plickers, Quizizz, Quizlet Kahoot и възможностите за тяхното използване в класната стая.