Разпространение

Разпространението на проекта започна още с неговото спечелване - в местната преса и сайта на училището.