Проектът по време на извънредното положение

В резултат на проведените обучения нашият колектив и ученици бяха подготвени за извънредното дистанционното обучение. Преминаването към онлайн обучение премина плавно и даде възможност както на учители, така и на ученици не само да приложат своите умения, но и да придобият нови такива. Проектът бе изключително полезен предвид създалата се обстановка и позволи на нашето училище да внедри новите технически умения с лекота и без стресови ситуации, като същеременно даде тласък на все по-голям стремеж към придобиване и прилагане на новите методи и подходи в онлайн преподаването. Учениците, от своя страна станаха активни участници в обучителния процес, използвайки уверено уменията си за използване на WEB 2.0 инструменти.

В онлайн преподаването учителите уверено използваха и разработваха авторско съдържание с помощта на разнообразни инструменти и методи :

 • EdPuzzle за обърната класна стая

 • Story Jumper за изтаботване на дигитални книги

 • Live Worksheets за упражнения и самоподготовка

 • Quizlet за самоподготовка, тестуване и образователни игри

 • WorldWall за интерактивни упражнения

 • Quizizz и Kahoot за самоподготовка, тестуване, състезателни образователни игри

 • Google forms за тестуване и обратна връзка

 • Google Slides за съвместни проекти и индивидуални проектни задачи, както и за презентиране на резултати

 • Google Docs за представяне на учебен материал, домашна работа

 • BookWidgets за изработване на авторски интерактивни упражнения и изготвяне на контролни и класни работи, наблюдавани в реално време

 • PADLET за комуникация с учениците, споделяне на аудио и видео файлове, съвместно изготвяне на онлайн изложби

WEB 2.0 инструментите помогнаха на нашите ученици да развият своята креативност и творчески потенциал.

Учениците от 6.клас към ОУ " Хр.Ботев" Ахелой доказват това с изпълнението на проект " Корица на списание" ( английски език).


Презентация с помощта на Google Slides на учениците от трети клас с класен ръководител Д.Тодорова - проекти на тема Старият Несебър в часа по Човекът и обществото.

Празнниците беха отбелязвани и чествани отново с помощта на колаборативни онлайн Web 2.0 инструменти и с жива връска в Google MEET

Онлайн изложба по случай Денят на земята - ученици от първи, втори, трети и четвърти клас.

(PADLET)

За Деня на труда учениците от втори клас рисуваха на тема: "Какъв искам да стана, когато порасна?"

(PADLET)

Съвместна дигитална книгана учениците от 3. и 4. клас по случай Международния ден на семейството.

(Story Jumper)

В чест на най-светлия български празник, 24-ти май, учениците от 5.а клас с класен ръководител М. Петрова създадоха своята първа книга с лично творчество - "Празникът през моите очи". Децата написаха стихотворения, есета, направиха рисунки, вдъхновени от магията на родния ни език. С удоволствие споделяме техните творби!

(Story Jumper)

Учениците от 5. 6. и 7. клас от училище "Христо Ботев", гр.Ахелой отдадоха своята почит и преклонение пред солунските братя Кирил и Методий и тяхното велико дело със своите великолепни картини.

(PADLET)

Извънредното положение не попречи на учениците от 1.а клас да поднесат цветя на своята любима учителка по случай 24. май!

(Google Slides)


Учениците от 4.клас при ОУ 'Христо Ботев" отдадоха своята почит пред солунските братя Кирил и Методий чрез своята авторска книга.

( Story Jumper)

По случай 24. май и учениците от 2.а и 2.б клас отдадоха своята почит към първоучителите Кирил и Методий.

(Google Meet)

,,И ние вече сме грамотни! " - ученици от 1.б клас

( Google Meet)

5. юни- Международен ден на биоразнообразието. Презентация на Елизавета Сорокина, 5.б клас

(Google Slides)

Поради извънредната ситуация не успяхме напълно да постигнем целите си по отношение на създаване на баланс в методите на обучение - времето на закрито и пред компютъра да се редува с време за обучение на открито и в природата. Тези методи бяха прилагани преди и след извънредното обучение -по време на лятната ваканция с учениците, нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Планирано е по-пълноценното им прилагане в бъдеще, тъй като учителите вече имат необходимата подготовка и ресурси за интегрирането на обучението навън в своята програма.

"Да подредим думи от буквите"

"Кои са изреченията?"

"Открий думите и ги подреди""Ориентиране в пространството"