Обучителни дневници

В обучителните дневници участниците детайлно описват мобилностите, в които са участвали, както и инструментите, които ще използват в преподаването.