Мобилности

1. OUTDOOR AND ENVIRONMENTAL EDUCATION (primary & secondary level), InterEducation, мобилност до Chelmsford, UK - курсът предоставя на учителите практически умения, идеи за преподаване и материали за екологично образование и обучение извън класната стая.

Copy of FINAL LETTER CHELMSFORD OUTDOOR EDUCATION 06-13 OCTOBER 2019.docx

EFFECTIVE USE OF TECHNOLOGY IN TEACHING - A Blended Approach, ANGLOLANG,

мобилност до Scarborough ,UK - курс със смесен подход за учители, които искат да повишат своята осведоменост и използване на технологии в контекста на преподаването и да подобрят езиковите си компетентности.

Course-Description-ICT.pdf

3.FLIPPED CLASSROOM -EUROPASS, мобилност до Dublin, Ireland

Курсът дава възможност на участниците в него да разберат идеята за Обърнатата класна стая и как тя може да бъде интегрирана в собствената им учебна програма.

В края на курса обучаваните могат уверено да приложат урок "Обърната класна стая"; познават компонентите на Flipped Classroom и начините за успешното им прилагане в клас. Участниците могат да създават "лекции" чрез различни медийни източници; да насочват учениците по време на индивидуална или групова работа в клас; могат да създават урок за Обърната класна стая.

Дъблин.pptx

Презентация на нашата държава и училище - Мария Петрова, участник в " Flipped Classroom", Dublin

Flipped Classroom.pdf

Програма на курса