ДОКУМЕНТИ

Протокол на заседание на Педагогическия съвет при ОУ “Христо Ботев” гр. Ахелой, общ. Поморие - представяне на проект " Стъпка напред към иновациите" . Подбор на учители за мобилности.

Протокол

Протокол №2 - представяне на резултати от мобилностите.

Протокол № 2/ 14

План за дейностите по разпространение

План за разпространение

Покана и програма за обучителен семинар по разпространение на резултати от проекта

Покана.pdf
програма срещи еразъм.pdf